دستورالعمل جانشین پروری و مدیریت استعدادها

باز آسمان مه آلود است، اما بارانی ندارد
آه از این ابر، این ابری که نه می رود نه می بارد (حسین منزوی)

معرفی محصول

روش اجرایی "جانشین پروری و مدیریت استعدادها"

در این روش اجرایی  هدف از اجرا، دامنه کاربرد و مسئولیت اجرای آن و تعاریف و شرح روش شامل موارد زیر آورده شده است:

5-1- شناسایی نیاز و ایجاد تعهد 5-2- شناسایی شایستگی های محوری 5-3- شناسایی مشاغل کلیدی  5-4- تعیین شاخص های ارزیابی 5-5- ارزیابی استعداد افراد 5-6- تشکیل خزانه استعداد 5-7- کاربرد نتایج ارزیابی 8-5-برنامه جانشین پروری

هدف از اجرای این روش مدیریت سرمایه های انسانی از طریق شناسایی، جذب و توسعه استعدادها (نخبه یابی، نخبه داری و نخبه پروری) و جانشین پروری، در راستای تحقق اهداف و استراتژی شرکت و دامنه كاربرد آن شامل کارکنان قراردادی تمام وقت، پاره وقت که مسئوليت نگهداری و بازنگری و اجرای این دستورالعمل به عهده مسئول منابع انسانی شرکت تعیین شده است.

 واحد منابع انسانی موظف است لزوم اجرای این طرح را فرهنگ سازی نماید. بنابراین ضروری است تصمیم گیران سازمان نسبت به مدیریت و برنامه ریزی جانشینی نظام مند، تعهد و در استقرار آن مشارکت فعال داشته باشند.

قیمت محصول: تومان135000

  • توضیحات بیشتر

  • نمونه محتوای فایل

دستورالعمل جانشین پروری و مدیریت استعدادها

در  روش اجرایی “جانشین پروری و مدیریت استعدادها”هدف از اجرا، دامنه کاربرد و مسئولیت اجرای آن و تعاریف و شرح روش شامل موارد زیر آورده شده است:

5-1- شناسایی نیاز و ایجاد تعهد 5-2- شناسایی شایستگی های محوری 5-3- شناسایی مشاغل کلیدی  5-4- تعیین شاخص های ارزیابی 5-5- ارزیابی استعداد افراد 5-6- تشکیل خزانه استعداد 5-7- کاربرد نتایج ارزیابی 8-5-برنامه جانشین پروری

در حقیقت هدف از اجرای این روش مدیریت سرمایه های انسانی از طریق شناسایی، جذب و توسعه استعدادها (نخبه یابی، نخبه داری و نخبه پروری) و جانشین پروری، در راستای تحقق اهداف و استراتژی شرکت و دامنه كاربرد آن شامل کارکنان قراردادی تمام وقت، پاره وقت که مسئوليت نگهداری و بازنگری و اجرای این دستورالعمل به عهده مسئول منابع انسانی شرکت تعیین شده است.

 واحد منابع انسانی موظف است لزوم اجرای این طرح را فرهنگ سازی نماید. بنابراین ضروری است تصمیم گیران سازمان نسبت به مدیریت و برنامه ریزی جانشینی نظام مند، تعهد و در استقرار آن مشارکت فعال داشته باشند.(متن روش)

روش اجرایی حاضر در 9 صفحه تدوین شده است و راهنمای بسیار خوبی است که بتوانید روش اجرایی جانشین پروری یا مدیریت استعداد در شرکت خودتان را بر اساس این محصول تدوین نمایید و از راهنمایی های نگارشی آن استفاده کنید.

مهم تر اینکه به پیوست این روش اجرایی 6 فرم کاملا کاربردی برای این پروژه طراحی و تعبیه گردیده شده است، امیدواریم مورد استفاده باشد:

1) فرم ارزیابی مشاغل

2) فرم انتخاب افراد جهت کانون ارزیابی

3) فرم تعیین شاخص های ارزیابی در کانون

4) فرم امتیاز افراد پس از کانون

5) فرم کاربرد نتایج ارزیابی

6) فرم جانشين پروري


(نمونه متن روش اجرایی)

پس از اینکه تعهد لازم در خصوص اجرای برنامه در سازمان ایجاد گردید، برنامه جانشین پروری در 5 گام مهم زیر انجام می شود:

1- شناسایی پیش نیازها

  1. شناسایی مشاغل کلیدی
  2. شناسایی شایستگی های مشاغل

2- شناسایی و انتخاب افراد جهت حضور در کانون ارزیابی

3- تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی کانون ارزیابی

4- ارزیابی کاندیداها (اجرای کانون ارزیابی)

5- تشکیل خزانه استعداد


پس از این به کمک خبرگان هر فرایند، پست های سازمانی فرایند مربوطه بر مبنای معیارهای فوق (هر آیتم 1 تا 9 امتیاز) امتیازدهی و بر مبنای نتایج بدست آمده کل مشاغل به صورت توزیع اجباری در چهاردسته به شرح زیر، شناسایی و تفکیک می شوند.

جدول 2: حدود مشاغل و درجه بندی 

نوع مشاغل حیاتی کلیدی محوری ضروری
درصد از کل مشاغل موجود (10%)   (10%)   (40%)   (40%)

2-5- 2-شناسایی شایستگی ها

در این گام لازم است شایستگی های رفتاری عمومی کارکنان و در نهایت شایستگی های محوری هریک از مشاغل مطابق با فرم ارزیابی مشاغل و شایستگی ها مشخص شود. برای تکمیل فرم در خصوص شایستگی ها می توان از نظرات مدیران و همکاران و متصدیان شغل بهره گرفت. این شایستگی ها می بایست برای هر شغل مشخص و تعیین شده باشد.

قیمت : تومان135000

شناسه قانونی محصول: 140208d5-1

اصالت فایل
محصول ویژه
پشتیبانی کامل
ضمانت فروش

  • نوع فایل: word
  • حجم دانلود: حدود  300 کیلوبایت
  • دانلود غیرمستقیم (از طریق لینک)
  • نوع پرداخت: درگاه امن زرین پال
  • محتویات: یک روش اجرایی به همراه 6 فرم مرتبط با آن:

1) فرم ارزیابی مشاغل

2) فرم انتخاب افراد جهت کانون ارزیابی

3) فرم تعیین شاخص های ارزیابی در کانون

4) فرم امتیاز افراد پس از کانون

5) فرم کاربرد نتایج ارزیابی

6) فرم جانشين پروري

در هر لحظه می توانید در خصوص محصول دریافت شده، از طریق صفحه پیگیری سفارشات و پشتیبانی موضوعات خود را مطرح نمایید.

در صورت نارضایتی از فایل،

وجه خود را دریافت نمایید.

این محصول تنها و تنها توسط متخصصان این سایت طراحی و اجرا شده است و در سایت دیگری به فروش نمی رسد.

رمز فایل:

fiidar.ir

UNITS SOLD: 26