با خدمات فیدار آشنا شوید…

تخصص ما در “فیدار” در زمینه خدمات روانشناسی صنعتی و سازمانی و خدمات منابع انسانی در سه بخش؛

مشاوره و اجرا (منتورینگ)، آموزش و تولید محصولات منابع انسانی است.

بسته های مشاوره

 • پایش و توسعه سلامت کارکنان

  (مشاوره فردی و پرونده سلامت)

 • اجرای کانون های ارزیابی و توسعه

  (ارتقا و انتصاب مدیران و کارکنان)

 • پروژه های مربوط به جذب و استخدام

  (از ارسال آگهی تا مصاحبه جذب)

 • اجرای برنامه مدیریت عملکرد و مربی گری

  (یک مدل ساده ولی کاربردی)

 • سنجش نگرش های سازمانی

  (کلیه آسیب شناسی های سازمانی)

 • .
 • بسته های آموزشی کارکنان

  (مهارت های کار و زندگی)

 • بسته های آموزشی مدیران

  (مهارت های سرپرستی و مدیریت)

 • مهارت های نرم رفتاری

  (ارتباطات بین فردی کارمندی)

 • دوره های تخصصی رفتار سازمانی

  (از آشنایی تا کسب مهارت عملی)

 • دستورالعمل ها و فرم های منابع انسانی

  (روش اجرایی و رویه های ضروری)

 • ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی

  (فایل و کلیپ های مالتی مدیا)

 • نرم افزارهای منابع انسانی

  (کاربردی ترین و بهترین ابزارها)