تفسیر و اجرای تست استرانگ بر اساس نظریه هالند

به همراه یک نمونه پروفایل لاتین استرانگ

CLICK TO PREVIEW

معرفی محصول

نحوه نمره گذاری تست رغبت سنج استرانگ:

این محصول شامل پرسشنامه استرانگ در 2 فرمت و قالب متفاوت ولی هر دو با 290 سوال و همچنین یک فایل ورد و یک فایل اکسل می باشد. در این محصول کلید آزمون استرانگ و نحوه نمره دهی به آن گزارش شده است. کلید این آزمون را معمولاً در هیچ سایتی نخواهید یافت. به این معنا که ما مشخص کرده ایم که هر سوال مربوط به کدام آیتم در آزمون استرانگ می باشد.

لازم به توضیح است در این محصول ما توضیح داده ایم که چگونه باید نمرات هر آیتم را محاسبه کنید، اما در نظر داشته باشید این آزمون نیاز به هنجاریابی دارد و برای استفاده از نمرات تی می بایست از نمرات هنجار شده استفاده کنید.

بنابراین توجه داشته باشید که بیشترین کمکی که این محصول به شما خواهد کرد این می باشد که کلید پرسشنامه را در اختیار شما قرار داده است. ولی برای استفاده از تفسیر می بایست نمونه هنجار شده ای در اختیار داشته باشید.

12000 تومان

ویژگی های محصول:

  •  دسته محصول: پرسشنامه
  • محتویات: پرسشنامه استرانگ و نحوه نمره گذاری
  • محتویات پیوست: 2 پرسشنامه و
  • منبع: نظریه هالند
  • نوع فایل (فرمت):  ZIP – Word
  • حجم: 880 KB
  • تعداد صفحه: 10صفحه
  • تعداد فایل: (1)pdf(3)  excell(1)  word
  • فونت:  12 B Zar
  • هدیه ویژه: یک نمونه پروفایل لاتین
  • ویژگی برجسته: دارای کلیدپرسشنامه استرانگ
  • کاربرد: سازمانی/ دانشجویی/ یادگیری شخصی
  • رمز فایل: ioweb.ir

توضیحات تکمیلی:

رغبت های مسیر شغلی یکی از قوی ترین و پایدارترین بخش تفاوت های فردی و معمول ترین وسیله برای تطبیق فرد و محیط می باشند. لنت و همکاران رغبت های مسیر شغلی را این گونه تعریف کرده اند: « رغبت های مسیر شغلی به الگوها ی دوست داشتن، بی علاقه بودن و بی تفاوتی نسبت به فعالیت های شغلی و مشاغل مختلف گفته می شود.»

از نظر استرانگ(1943) رغبت های مسیر شغلی کارهایی اند که ما به آنها علاقه داریم و یا از آنها متنفریم و کارهایی که به سوی آنها می رویم یا دوری می کنیم یا آنهایی که حداقل وضعیت موجود را ادامه می دهیم یا متوقف می کنیم، به علاوه آنها ممکن است بر دیگر رغبت ها ارجحیت پیدا کنند یا نکنند.

آزمون رغبت سنج استرانگ در بردارنده ی 290 ماده است که در شش قسمت سازماندهی شده اند. مشاغل (107) ماده، زمینه های موضوعی (46 ماده)، فعالیت ها (85 ماده) ، فعالیت های تفریحی(28 ماده)، افراد (16 ماده) و و یژگیهای افراد (9 ماده). موضوع های کلی مشاغل منعکس کننده ی شش تیپ هالند می باشد. این شش تیپ عبارتنداز: واقع گرایی ، جستجوگری، هنری، اجتماعی ، متهور و قراردادی. نمرات این مقیاس ها یک تصویر کلی و وسیعی از رغبت های مسیر شغلی و سبک زندگی فرد را ارائه می دهد.

پنج مقیاس سبک فردی عبارتند از:

  • مقیاس سبک کاری (قطب کار با افراد در مقابل قطب کار با اشیا/ داده ها/ ایده ها)
  • مقیاس محیط یادگیری ( قطب آکادمیک در برابر قطب عملی)
  • مقیاس سبک رهبری (قطب هدایت دیگران در مقابل هدایت از سوی سر مشق)
  • مقیاس ریسک پذیری (قطب شانس در برابر قطب ایمن)
 • مقیاس جهت گیری گروهی (قطب انجام وظیفه به عنوان عضوی از یک گروه در برابر قطب انجام وظیفه به صورت انفرادی)

بخشی از متن محصول (نمونه):

دستور کار آزمون برای محاسبه دستی سوالات تست استرانگ:

اولین گام در استفاده از پرسشنامه استرانگ، آماده کردن آزمودنی برای تکمیل ابزار ارزیابی است. لازم است آزمودنی با اهداف و نحوه ی تکمیل پرسشنامه آشنا شوند. دستور العمل در ابتدای پرسشنامه منظور شده است.

نحوه نمره گذاری دستی بدون نرم افزار:

در نمره گذاری بدون استفاده از نرم افزار به گزینه های زیر به شکل داخل پرانتز نمره بدهید:

اصلا علاقه مند نیستم(2-)، علاقه مند نیستم(1-)،  بی تفاوت(0)،  علاقه مند هستم(1)، بسیار علاقه مند هستم(2)

کلید جمع کردن نمرات و سوالات بصورت جدول پیوست در فایل اکسل می باشد. برای محاسبه نمرات به طور دستی بطور مثال:

برای بخش اول پرسشنامه با عنوان “مشاغل” برای مشاغل مرتبط با مکانیک و سازه، 7 سوال در کل پرسشنامه وجود دارد که به ترتیب سوالهای 14 و 28 و 47و 65و 136 و 253و 283 هستند……..

تومان12000

تفسیر و اجرای تست استرانگ بر اساس نظریه هالند