نمونه "قرارداد کار" به همراه مفاد قانونی و منابع

مفاد قانونی قرارداد کار

معرفی محصول

قرارداد کار مطابق بخشنامه جدید 1402
این نوشتار به پنج بخش تقسیم شده است که هریک تحت عنوان «نکته» نام­گذاری شده اند. در هریک از این نکته ­ها، به موضوعاتی پرداخته شده که بنا به رویۀ عملی مراجع حل اختلاف کار چالش برانگیز بوده است و لازم است در هنگام قراردادنویسی به آنها توجّه شود.

ذیل هر نکته ­ای نیز بخش ­هایی تحت عنوان «تبصره» در 6 صفحه مورد اشاره قرار گرفته است که نگاهی دقیق­ تر و موشکافانه­ تر به موضوعات ذیل هر موضوع دارد. لازم به ذکر است که در این نوشتار تلاش شده ­است که با حداقل کلمات، بیشترین منظور رسانیده شود، لذا از حاشیه رفتن یا تکرار مجدد بعضی مطالب خودداری شده است، که امید است موجبات ابهام را فراهم ننماید. در انتهای هر نکته، منابع مورد استفاده نیز بیان شده است.

در واقع این محصول یک نمونه قرارداد کار شسته و رفته مطابق با بخشنامه 1402، است که تمامی مفاد قانونی لازم در آن با ذکر منابع اصیل گردآوری شده است.
 

قیمت محصول: تومان165000

نمونه "قرارداد کار" به همراه مفاد قانونی و منابع

نمونه متن این محصول:

نکتۀ اوّل: صحت قرارداد کار

قراردادکار اعم از قرارداد کتبی و یا شفاهی است. اصل بر صحت قرارداد کار است و در انعقاد قرارداد کار باید موارد ذیل رعایت گردد و در صورت اثبات خلاف هریک، قرارداد باطل تلقی می­گردد:

1- مشروعیت مورد قرارداد،

2- معیّن بودن موضوع قرارداد،

3- عدم ممنوعیّت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر و

4-  قصد و رضای طرفین

تبصرۀ 1: برخلاف موضوعات حقوق خصوصی، در مراجع حل اختلاف کار، صرف ارائۀ قرارداد کار به معنی شکل­گیری رابطۀ کارگر-کارفرمایی نمی­ باشد و حتماً باید پرینت حساب واریز دستمزد از سوی کارفرما به کارگر ارائه گردد، تا برای مرجع حل اختلاف محرز گردد که رابطۀ کار ایجاد شده است. چراکه عملاً طرفین رابطۀ کار به کارگر و کارفرما ختم نمی ­شود و تعهداتی نیز بر دوش دولت (از طریق سازمان تأمین اجتماعی) قرار می­گیرد، لذا احراز این رابطه بر خلاف مقررات قانون مدنی منوط به سایر امارات می­باشد.

تبصرۀ 2: معیّن بودن موضوع قرارداد کار از این جهت حائز اهمیّت است که در بسیاری از قراردادهای کار موضوع کار به طور کلی و نامشخص عنوان شده است و غالباً به این بند از قرارداد اهمیّتی داده نمی ­شود، با این حال نادیده گرفتن این مهم می­تواند قرارداد کار فی­ مابین را از درجۀ اعتبار ساقط نماید. (که البتّه حسب مورد این موضوع می­تواند به نفع یا به ضرر کارگر یا کارفرما قرار گیرد).

تبصرۀ 3: اگر قرارداد کتبی به یکی از علل مذکور، باطل گردد، اگرچه امکان اثبات انعقاد قرارداد برحسب پرینت حساب همچنان وجود دارد، امّا باید درنظر داشت که در این صورت دیگر توافقات قانونی مندرج در قرارداد قابل استناد نیستند، مثلاً پرداخت مزایای پایانکار یا عیدی و پاداش به نحو اقساط. لذا در صورت باطل شدن قرارداد این بند از قرارداد نیز باطل می­شود و مجدداً چتر حمایتی قانون کار بر تواقفات طرفین سایه می­افکند.

منبع: مواد 7و 9 قانون کار و مادۀ 190 قانون مدنی و  بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی مصوب 1394.

قیمت: تومان165000

شناسه قانونی محصول: 140201fiidar

اصالت فایل
محصول ویژه
پشتیبانی کامل
ضمانت فروش

 • نوع فایل: ورد word
 • حجم دانلود: 40کیلوبایت
 • تعداد صفحه: 15 صفحه

منابع

 • آیین دادرسی کار مصوب 1392
 • آییننامه اجرای ضوابط و مزایای نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی 1370
 • آییننامه مربوط به نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید مصوب 1370
 • آئین نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از آن مصوب 1351
 • آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون مصوب 1380
 • بخشنامۀ شمارۀ 12096 مورّخ 02/09/1372 معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
 • بخشنامۀ شمارۀ 260/1401/1000 مورّخ 16/01/1401
 • بخشنامۀ شمارۀ 296137 مورّخ 29/12/1401 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • دستورالعمل­­های مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی از شماره 2 الی 52 از سال 1387 تا سال 1401
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 149 مورّخ 12/03/1387
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 158-159 مورّخ 21/01/1400
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 17-20 مورّخ 21/01/1397
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 186 مورّخ 17/02/1398
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 2/3328 مورّخ 29/11/1398
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 214 مورّخ 27/03/1392
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 249 مورّخ 09/02/1399
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 3328 مورّخ 29/11/1398
 • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارۀ 371-372 مورّخ 28/05/1392
 • قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت مصوب 1392
 • قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده مصوب 1388
 • قانون بیمه بیکاری مصوب 1369
 • قانون تامین اجتماعی مصوب 1354
 • قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372
 • قانون شورای اسلامی کار مصوب 1363
 • قانون کار مصوب 1369
 • قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانۀ کارگران شاغل در کارگاه­های مشمول قانون کار مصوب 1370
 • کتاب حقوق کار(عملی و کاربردی)، سمیعی، محمد، انتشارات حقوق یار، 1401
 • مصوبه شمارۀ 19756 /ت 58673ه مورّخ 26/02/1400
 • مقاله تحلیل اعتبار شرط داوری در قراردادکار، نجارزادۀ هنجی، مجید، فصلنامۀ علمی دیدگاههای حقوق قضائی، بهار 1400

در هر لحظه می توانید در خصوص محصول دریافت شده، از طریق صفحه پیگیری سفارشات و پشتیبانی موضوعات خود را مطرح نمایید.

در صورت نارضایتی از فایل،

وجه خود را دریافت نمایید.

این محصول تنها و تنها توسط متخصصان این سایت طراحی و اجرا شده است و در سایت دیگری به فروش نمی رسد.

UNITS SOLD: 1