نوشته های حسام بذرافکن

سلامت کارکنان در محیط کار

سلامت کارکنان در محیط کار ( بخش دهم) نویسنده: محمد اصلانپور تعادل کار- زندگی[1] یکی از مهمترین و اصلی ترین مفاهیم مرتبط با سلامت کارکنان است. تعادل بین کار و زندگی بیانگر میزان رضایتی است که فرد درباره برآورده شدن نیازهایش در هر دو جنبه کاری و غیر کاری زندگی­ اش تجربه می کند. در […]

سلامت کارکنان در محیط کار

سلامت کارکنان در محیط کار ( بخش نهم) نویسنده: محمد اصلانپور در ادامه به چند توصیه در ابعاد مختلف به کافرمایان، رهبران ارشد، مدیران و تیم منابع انسانی ذکر می شود. این توصیه ها نشان می دهند که متغیرهای (عوامل) متعددی در محیط کار بر سلامت کارکنان اثر می گذارند و برای بهبود سطح  سلامت […]

سلامت کارکنان در محیط کار (بخش هشتم)

سلامت کارکنان در محیط کار  بخش هشتم نویسنده: محمد اصلانپور برای استقرار و نهادینه کردن هر موضوعی در سازمان لازم است که  اعضای سازمان نسبت به آن موضوع تعهد قوی داشته باشند. سلامت کارکنان نیز تعهد و پایبندی همه اعضای سازمان را می­ طلبد. اگر چه مدیران سازمان در این خصوص اثرگذارتر هستند اما کارکنان […]

سلامت کارکنان در محیط کار (بخش هفتم)

سلامت کارکنان در محیط کار  بخش هفتم نویسنده: محمد اصلانپور ایجاد یک فرهنگ کاری سلامت محور، نیازمند توجه همزمان به ابعاد فیزیکی محیط کار و ادارک کارکنان از آن محیط است. فعالیت مقدماتی در این خصوص عبارت  است از فراهم کردن محیط کاری که از لحاظ فیزیکی شرایط مناسبی داشته باشد. این شرایط شامل رعایت […]

سلامت کارکنان در محیط کار (بخش ششم)

سلامت کارکنان در محیط کار  بخش ششم نویسنده: محمد اصلانپور یکی از مسایل قابل بررسی در حوزه سلامت این است که چرا سازمان ها اقدامات موثر درباره  سلامت روان کارکنان را در اولویت برنامه های خود قرار نمی دهند. اولین دلیل، الزامات امور اجرایی، کمبود وقت و منابع برای بررسی و بهبود سلامت روان کارکنان […]

سلامت کارکنان در محیط کار (بخش پنجم)

سلامت کارکنان در محیط کار بخش پنجم نویسنده: محمد اصلانپور شاید اگر کمی به ابعاد و جزئیات حوزه سلامت کارکنان بپردازیم وضعیت روشن­ تر شود و سازمان ها را نسبت به این موضوع حساس تر کند. جالب است بدانید که طبق تحقیق موسسه [1]CIPD اصلی ترین دلیل غیبتهای بلندمدت کاری در انگلستان به دلیل مشکلات […]