نوشته‌ها

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش سیال كتل

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش سیال كتل

The Psychometric Properties of Cattell Fluid Intelligence Scale in Gifted Students

در به کارگیری اصطلاحات هوش، استعداد (aptitude) و نبوغ (genius) در بین مردم و محیط های آموزشی نابسامانی بسیاری به چشم می خورد. از نظر سازندگان آزمون ها، هوش مبین برتری افراد در زمینه های کلامی یا ریاضی است. مردم اغلب کلمه تیزهوش را برای توصیف کودکان به کار می برند. برخی از افراد نبوغ را ارثی می دانند، برخی دیگر معتقدند که استعداد اکتسابی یا ذاتی (innate) است (پیرتو، ۱۳۸۵/ ۱۹۹۳ ). ادامه نوشته